فروشگاه رزین

فروشگاه رزین رزین هر جا که درخت آسیب ببیند وارد بازی می شود. در جنگل، این امر معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که شاخه ها در طوفان شکسته شوند یا درختان افتاده به درختان ایستاده آسیب برسانند. صمغ درختی به صورت توده ای جمع می شود، احتمالاً برای مدتی طولانی اجرا می شود. به دنبال… ادامه خواندن فروشگاه رزین