فروشگاه رزین گرگان

فروشگاه رزین گرگان اولین مواد رزینی مورد استفاده برای بسته بندی پلاستیکی دستگاه های میکروالکترونیک، سیلیکون ها، فنولیک ها و اپوکسی های BPA عالی آن ها بودند. به دلیل خصوصیات قالب گیری. سیلیکون ها به دلیل عملکرد در درجه حرارت بالا و خلوص، به عنوان قالب گیری رزین های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتند. چسبندگی… ادامه خواندن فروشگاه رزین گرگان