فروشگاه رزین تبریز

فروشگاه رزین تبریز سیستم های مونومر اکثر کامپوزیت های رزین امروزی براساس BisGMA ساخته شده اند. حدود 40 سال پیش ساخته شده اند یا مشتقات BisGMA هستند. در کامپوزیت های رزینی باقیمانده، از مونومر یا الیگورنر یورتان به عنوان اساس سیستم مونومر استفاده می شود. کمبودهای اصلی کامپوزیت های رزینی کنونی، جمع شدگی پلیمریزاسیون و… ادامه خواندن فروشگاه رزین تبریز