فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم   رنگ تيره رزينهاي فنوليك كاربرد آنها را محدود ميكند. رزينهاي فنوليك در اشكال پولك، فيلم مايع و پودر موجودند. رزين هاي فنوليك جزء رزينهاي با كاربرد عمومي محسوب ميشوند ولي ميتوان آنها را براي سازه هاي مهندسي آميزه سازي نمود. فنولي كها دومين رتبه را در رزين هاي گرما سخت… ادامه خواندن فروش رزین کاتیونی قم