فروش رزین در ارومیه

فروش رزین در ارومیه در روش ساخت یک ترکیب رزین شفاف، با تهیه رزین پلی کربنات و رزین اکریلیک به طور مداوم به یک اکسترودر دو پیچ، یک مخلوط رزین مذاب تولید می شود. مخلوط رزین مذاب به یک اکسترودر تک پیچ شامل یک پیچ ارائه می شود. یک ترکیب رزین شفاف به طور مداوم… ادامه خواندن فروش رزین در ارومیه