رزین اپوکسی

رزین اپوکسی         رزین اپوکسی   اپوکسی که نوعی رزین مصنوعی است که کاربردهای مختلفی نیز دارد متفاوت ساخته می شود اما با هم تطبیق دارند وقتی رزین مایع با هاردنر ترکیب شود نوعی انفعالات شیمیایی را خواهد داد که باعث ایجاد گرما می شود و مواد از حالت مایع به جامد… ادامه خواندن رزین اپوکسی