فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

 

فروش رزین کاتیونی
فروش رزین کاتیونی

 

رزین آلکید چیست ؟
به ماده دندریتیكی گفته می شود كه از تركیب الكل و اسید تولید می شود.

(یك كلید تركیب شده از آل + اسید الكل )كید  این یك اصطلاح عمومی برای پلی استر

است و رزین آلکید در صنعت رنگ از میعانات پلی اسید اسید مانند انیدرید فتالیك به معنای

باریك و الكل پلی هیدریك مانند گلیسیرین به عنوان اسكلت تشكیل شده است و این به

روغن یا اسید چرب رزین اصالح شده تبدیل می شود.

 

قیمت رزین کاتیونی

به این معنا ، آن را رزین آلکیدی رئولوژیك نیز می نامند و معموالً شامل رزینهای آلكیدی

اصلاح شده با كلن ، رزین فنلی ، مونومر قابل پلیمری و … می باشد. كلیه خصوصیات

فیزیكی “رزین آلکید “عمدتاً تحت تأثیر نوع روغن دناتوره شده(غلظت پیوندهای دوتایی ،

وجود یا عدم وجود پیوندهای دوگانه كونژوگه( ، آب پنیر و نوع دناتوراسیون است .

 

رزین های آلكیدی را می توان در ۳ دسته بندی زیر طبقه بندی كرد: نوع حلال

محلول در آب

نوع پودر

نوع حلال

كه بر اساس نوع رنگ طبقه بندی شوند .

 

خرید رزین کاتیونی

به علاوه ، اگر رزین های آلكیدی از نوع حال به طور گسترده طبقه بندی شوند ، می توان

آنها را به سه نوع تقسیم كرد :

1 .رئولوژیكی

2 . بدون روغن (به نام پلی استر(

3 . اصلاح شده با رزینهای اصلاح شده .

مشخصات رنگ رزین آلکید :

دوام عالی و مقاومت در برابر آب و هوا

انعطاف پذیر و قوی

حفظ براقیت خوب

حفظ تن رنگ نسبتاً خوب

پراكندگی خوب رنگدانه و قابلیت كار با رنگ خوب

یك فیلم پوشش كامالً خشك دارای مقاومت باالیی در برابر حالل های هیدروكربن است.

مقاومت در برابر حرارت نسبتاً خوب

قیمت ارزان

معایب رزین آلکید:

اگرچه از نظر مزایای فوق در مقایسه با سایر رنگها سودمند است ، اما به دلیل مقاومت

قلیایی ضعیف در مكانهایی با قلیایی های قوی مانند سیمان یا بتن قابل استفاده نیست و

همچنین از نظر مقاومت ضعیف در برابر حلال های قوی دارای یك عیب است .

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.