فروش رزین کاتیونی اصفهان

فروش رزین کاتیونی اصفهان 

 

فروش رزین کاتیونی اصفهان
فروش رزین کاتیونی اصفهان

 

یکی از بخش هاي مهم در صنایع چوب و کاغذ، رزینهاي سنتزي مورد استفاده میباشد، که

اغلب رزین هاي مورد استفاده در این بخش، فرآورده هاي پتروشیمی نفت می باشند. از

آنجایی که منابع فسیلی و نفتی محدود و پایان پذیر و داراي نوسان قیمت میباشند بنابراین

هدف جهانی تلاش براي افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر زیستی در صنایع شیمیایی و

صنایع تبدیلی میباشد و دستورالعمل کاهش ضایعات و آلاینده ها در دستور کار قرار گرفت

قیمت رزین کاتیونی اصفهان 

 

رزینهاي اپوکسی، از جمله پلیمرهاي پرمصرف در صنایع مختلف و صنایع چسبسازي

میباشند. انواع این رزینها به علت مقاومت خوب در برابر قلیا، چقرمگی و بالا بودن ضریب

ديالکتریک، کاربردهاي فراوانی در پوشش ها و صنایع الکترونیک یافتهاند (مهم ترین دسته

رزین هاي اپوکسی، از ترکیب اپیکلروهیدرین و بیس فنول A تهیه میشوند که بیس فنول A

در فرمولاسیون رزین هاي اپوکسی از فرآورده هاي نفتی به دست میآید که این فرآوردهها

محدود و پایانپذیر، گران و سرطان زا بوده و در گروه مواد شیمیایی R3- CMR طبقه بندي

میشود که اثرات سوء زیانباري بر روي سلامت انسان و محیط زیست دارد ، در راستاي

توسعه چسب هاي صنعتی زیستی،است

 

خرید رزین کاتیونی اصفهان 

 

تانن ها، ترکیبات پیچیده طبیعی هستند که داراي تعداد قابل ملاحظهاي گروه هیدروکسیل

فنولی هستند که امکان تشکیل اتصالات عرضی با سایر درشت مولکول ها را میسر می

سازد و در فرمولاسیون چسب میتواند به کار روند رزین اپوکسی تهیه شده با مشتقات

گلیسیدیل سختی بالا و مدول ذخیره تا 830 مگاپاسکال در دماي اتاق داشت

حضور گروه هاي سیلان میتواند باعث افزایش انعطاف پذیري این رزینها در انواع مختلف

شود .از گلیسدیل اتر تانن به عنوان رزین رپزیست پایه در صنعت تخته خرده چوب میتوان

استفاده نمود  جهانشاهی و همکاران  تخته کاه با استفاده از رزین بیو اپوکسی تانن (GET

(با دو دماي متغیر (180 و 200 درجه سانتیگراد) و دو زمان متغیر (5/7 و 10 دقیقه) ساختند

و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی از جمله جذب آب و واکشیدگی ضخامت (بعد از 2 و 24

ساعت غوطه وري در آب)، چسبندگی داخلی مقایسه کردند

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.